Eksperci w informatyce

Każda organizacja dąży do minimalizacji zasobów ludzkich w celu ograniczania kosztów, chcąc jednocześnie utrzymać właściwy (gwarantowany) poziom jakości świadczonych usług informatycznych.
Na pierwszy rzut oka bardzo dobrym i wygodnym rozwiązaniem jest posiadanie "prawdziwych" ekspertów, bardzo dobrze znających systemy teleinformatyczne organizacji, potrafiących je instalować, rozwiązywać problemy, administrować i zarządzać nimi, a w razie potrzeby wdrażać konieczne zmiany.
W rzeczywistości jednak w dobrze funkcjonującym modelu usługowym tacy eksperci są najmniej pożądanymi pracownikami.
Ich wiedza jest oczywiście niezaprzeczalna, ale co w sytuacji, gdy zachorują, albo zdecydują się na zmianę pracy?
Pozostaje oczywiście jeszcze jedna kwestia - co będzie jeśli taki ekspert poprosi o podwyżkę?
Otrzyma ją?
Jeśli tak, to wkrótce poprosi o nią znowu.
A jeśli nie - no cóż, będzie niezadowolony i będzie szukał nowego zajęcia.
Bez względu na naszą reakcję rozpocznie się faza konfliktu, która prędzej, czy później doprowadzi do rozstania.
Dobre praktyki zarządzania usługami IT są zgodne w tym zakresie. Należy dbać o pracę zespołową i większą wszechstronność pracowników. Konieczne do tego jest oczywiście posiadanie aktualnej i dobrze zarządzanej dokumentacji i bazy wiedzy oraz planów szkoleniowych.
W dłuższym horyzoncie tacy pracownicy (generaliści) będą bardziej przydatni dla organizacji, zaś usługi i systemy IT będą działały bardziej niezawodnie, a organizacja będzie mogła się skoncentrować na rozwoju.