System ITSM

Obserwując zmiany biznesowe i technologiczne zachodzące w ostatnich latach, niewątpliwie można stwierdzić, że wyzwalają one w IT konieczność zmian organizacyjnych i technologicznych. Stały rozwój technologii otwiera bowiem możliwości realizowania wizjonerskich, śmiałych koncepcji realizacji znacznie bardziej efektywnych procesów zarządzania.
Wydaje się słuszne twierdzenie, że ewolucja systemów Service Desk (czy też Help Desk) zostanie ukierunkowana w dwóch płaszczyznach:
  • korporacyjnym, w którym koncentracja na core biznesie organizacji wymusza takie umiejscowienie systemów wsparcia, aby było ono jak najbardziej zgodne z procesami biznesowymi organizacji – w tym wypadku umieszcze systemów wsparcia w ramach systemów klasy ERP wydaje się być jedynym słusznym podejściem, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie stałej adekwatności systemu wsparcia do zmieniających się procesów biznesowych organizacji. Minęły już czasy, w których organizacje IT wdrażały systemy wsparcia dla ułatwienia i wygody pracy własnej. W obecnej rzeczywistości jedynym wyznacznikiem wdrozenia systemu wsparcia jast potrzeba efektywniejszego i skuteczniejszego wsparcia procesów biznesowych, a to może być zapewnione jedynie poprzez umiejscownienie systemu Service Desk bezpośrednio w centrum procesów biznesowych – w przypadku korporacji jest to system klasy ERP.
  • drugim rozwiązaniem mogą być platformy SaaS (czy też PaaS) – model ten będzie dotyczył wszystkich pozostałych organizacji (nie będących zainteresowanych modelem korporacyjnym). W tym wypadku konieczność zapewnienia możliwości integracyjnych, konfiguracyjnych i funkcjonalnych, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych (czytaj niskich) kosztów utrzymania i eksploatacji systemów.