Katalog Usług IT

W celu zachowania spójności i kompletności danych Dostawca zmuszony jest do prowadzenia i utrzymywania aktualności w repozytorium informacji o Usługach. Katalog Usług jest narzędziem dostępnym dla Dostawcy oraz (w ograniczonym zakresie) dla Klienta.

Za utrzymanie i aktualizację katalogu Usług odpowiedzialny jest SLM Manager.

Schematycznie rzecz ujmując Katalog Usług powinien posiadać co najmniej następujące elementy:


 
 
W szczególności zaś w katalogu powinny znajdować się następujące informacje:
 • Nazwa Usługi;
 • Definicja Usługi;
 • Opis komponentów Usługi;
 • Opis i algorytm dla mierników: Usługi i jej komponentów;
 • Opis mechanizmów monitowania: Usługi i jej komponentów;
 • Szablony raportów i opis mechanizmów raportowania: Usługi i jej komponentów;
 • Osoby odpowiedzialne za realizację Usługi (min.: SM, CM);
 • Podpisane umowy typu OLA i SLA dla Usługi;
 • Historia raportów i spotkań przeglądowych oraz planowanych i wdrożonych działań korygujących, czy zapobiegawczych;
 • Historia zmian w Usłudze, komponentach, czy umowach;
 • Inne elementy mające wpływ na świadczenie Usługi.