Fazy w procesie SLM


 
 
S1 – Inicjuj
Cel: Uruchomienie procesu.
Wynik:
 • Decyzja o uruchomieniu (lub zaniechaniu) procesu;
 • Decyzja o wyznaczeniu Service Managera;
 • Akceptacja wstępnych wymagań dla Usługi;
 • Przekazanie do fazy S2.
Osoba odpowiedzialna: SLM Manager
 
S2 – Definiuj
Cel: Zdefiniowanie gotowej Usługi
Wynik:
 • Zdefiniowana Usługa zgodnie z wymaganiami Katalogu Usług;
 • Określone komponenty i mierniki dla Usługi;
 • Przygotowany proces monitorowania i raportowania mierników, komponentów i Usługi;
 • Akceptacja definicji i mechanizmów monitorujących;
 • Akceptacja szablonu umowy OLA i SLA, a następnie przejście do fazy S3.
Osoba odpowiedzialna: Service Manager.
S3 – Wdrażaj
Cel: Wdrożenie Usługi
Wynik:
 • Podpisanie Listu Intencyjnego OLA;
 • Podpisanie Listu Intencyjnego SLA;
 • Weryfikacja Usługi od strony potrzeb wnioskodawcy oraz możliwości Dostawcy;
 • Weryfikacja możliwości monitorujących i raportujących;
 • Zapewnienie zgodności definicji Usługi z wymaganiami Katalogu Usług;
 • Określenie komponentów i mierników dla Usługi;
 • Przygotowanie procesu monitorowania i raportowania mierników, komponentów i Usługi;
 • Akceptacja definicji i mechanizmów monitorujących;
 • Włączenie Usługi do Katalogu Usług;
 • Akceptacja umowy OLA;
 • Akceptacja umowy SLA i przejście do fazy S3.
Osoba odpowiedzialna: Service Manager
S4 – Realizuj
Cel: Realizacja Usługi
Wynik:
 • Podpisanie OLA;
 • Podpisanie SLA;
 • Bieżące świadczenie Usługi Klientowi;
 • Bieżące monitorowanie i raportowanie poziomu świadczenia Usługi;
 • Spotkania przeglądowe i opcjonalne przejście do fazy S5.
Osoba odpowiedzialna: Service Manager
S5 – Zarządzaj zmianą
Cel: Zarządzanie zmianami
Wynik:
 • Zapewnienie aktualności świadczonej Usługi;
 • Dokonanie aktualizacji w umowach OLA lub SLA;
 • Wprowadzenie koniecznych lub wnioskowanych zmian do świadczonej Usługi;
 • Wycofanie Usługi. 
Osoba odpowiedzialna: SLM Manager