Relacje w procesie SLM

Wzajemne relacje w zakresie świadczenia Usługi możemy zobrazować następująco:


A jak wyglądają zależności SLM
Po stronie Klienta znajduje się jego przedstawiciel, będący jednocześnie członkiem Rady Jakości oraz użytkownicy, codziennie konsumujący dostarczaną Usługę.
Po stronie Dostawcy w Radzie Jakości zasiada właściwy, dla danej Usługi, Service Manager oraz SLM Manager, zaś w procesie świadczenia Usługi ważne role odgrywają dodatkowo Component Managerowie.
Rada Jakości jest komórką funkcjonalną zwoływaną tylko i wyłącznie w sytuacjach kryzysowych, gdy nie ma innej możliwości dojścia do porozumienia pomiędzy Service Managerem i Klientem.