Umowa SLA

Struktura Umowy
Ze względu na dużą różnorodność organizacji, w których zawierane są Umowy typu SLA, możemy powiedzieć, że rozróżniamy umowy o:
 • Strukturze zorientowanej na Usługę; Umowa obejmuje jedną Usługę;
 • Strukturze zorientowanej na Klienta; Umowa obejmuje wszystkie Usługi świadczone dla danego Klienta;
 • Strukturze zorientowanej na Proces (Biznesowy); Umowa obejmuje wszystkie Usługi i ich komponenty wspierające proces biznesowy;
 • Strukturze wielopoziomowej; Poziom Organizacji, Klienta, Usługi.
Nie ma najlepszej formy struktury Umowy. Właściwy dobór Umowy i sposobu jej zawierania zawsze musi być dopasowany do danej organizacji.
 
Szablon Umowy SLA
Dobrze przygotowana umowa SLA powinna zawierać co najmniej następujące elementy składowe:
1. Część ogólna:
 • Historia wersji
 • Ostatnia aktualizacja
 • Ostatnie zmiany dokonane przez
 • Wersja nr.
 • Charakterystyka dokumentu
 • Właściciel dokumentu
 • Nazwa dokumentu “SLA XXX.doc” 
Ta część dokumentu opisuje podstawowe elementy każdej umowy SLA. Powinna zawierać nie więcej niż 3 strony tekstu a także mieć klarowną i zrozumiałą dla czytającego formę.
  
2. Część szczegółowa
 • SPIS TREŚCI
 • Cele umowy SLA
 • Warunki umowy SLA
 • Opis oferowanej Usługi
 • Definicja Usługi
 • Zakres Usługi
 • Role i odpowiedzialności stron
 • Ocena Usługi (poziom Usługi)
 • Czas świadczenia Usługi
 • Okna serwisowe
 • Planowe udoskonalanie Usługi
 • Cele długo-terminowe
 • Czasowe przeglądy
 • Procedury eskalacji
 • Zarządzanie zmianami