Jakość i niezawodność

„Przede wszystkim wiarygodność i niezawodność“. Takim hasłem kierują się dzisiaj najwięksi producenci sprzętu i oprogramowania. Już dawno zdali sobie sprawę, że wiarygodność i niezawodność ich produktów przekładają się nie tylko na zadowolenie ich Klientów, ale także przyczyniają się do obniżenia kosztów użytkowania sprzętu informatycznego. Poniżej przedstawiamy główne obszary, które przyczyniają się do zapewnienia jakości i niezawodności.
 
ETAP1: Rozwój Produktu
Przeprowadzone badania poziomu satysfakcji Klientów stały się podstawą do stworzenia mapy ilustrującej cykl powstawania produktu, który obejmuje:
 • Powstawanie Koncepcji - Zespół złożony z projektantów, inżynierów, specjalistów od marketingu wyznacza standardy technologicznie, ustala cele dla każdego i określa jego specyfikę;
 • Rozwój Produktu - Specjaliści od produkcji pobierają próbki oprogramowania aby upewnić się że współpracują one bezkolizyjnie z ze środowiskiem sprzętowym, dla którego zostały zaprogramowane;
 • Przygotowanie Produkcji - W fabrykach powstaje końcowy prototyp który ma udzielić ostatecznej odpowiedzi na pytanie czy produkt spełni stawiane przed nim oczekiwania i czy można rozpocząć jego masową produkcję;
 • Wychwycenie problemów - Ma na celu zarówno szybkie wychwycenie problemu jak i jego rozwiązanie. 
ETAP2: Testowanie Produktu
Istnienie wielu zespołów zajmujących się tylko i wyłącznie testowaniem produktów w czasie całego cyklu ich życia, na różnych komputerach i w różnym środowisku informatycznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu może być zapewnione systematyczne ulepszanie rozwiązania i pewność, że użytkownicy również będą z nich zadowoleni. Fazy testowe obejmują:
 • Niezawodność - Wszystkie produkty są testowane tak aby spełniły swoją funkcję niezależnie od warunków klimatycznych w jakich pracują ich użytkownicy (muszą więc być odporne na wiatr, wilgoć, wysokie i niskie temperatury);
 • Kwalifikacje poddostawcy - Każdy z poddostawców powinien przejść 5- stopniowy proces, będący gwarancją jego kwalifikacji:
 • Uczestniczenie w planach projektowych pracujących poddostawców;
 • Ocenianie niezawodności i wiarygodności;
 • Ocenianie stosowanych procesów produkcji;
 • Monitorowanie jakości wykonania;
 • Certyfikacja;
 • Weryfikacja Techniczna - Przydatność produktu i jego działanie w środowisku użytkownika powinna być każdorazowo sprawdzana;
 • Testy - Przeprowadzane testy dają gwarancję, że produkty sprawdzą się w każdej wybranej przez użytkownika konfiguracji i w każdym środowisku sieciowym. 
ETAP3: Produkcja
Każdy producent powinien gwarantować ciągły serwis i nadzór nad swoimi produktami. Przed opuszczeniem drzwi fabryki każdy produkt powinien przejść przez krzyżowy ogień testów. Przykładowy cykl testowy powinien obejmować:
 • Proces produkcji - 100 procentowe testowanie wyrobów w procesie produkcji;
 • Audyt - Weryfikacja przez wykwalifikowanych audytorów wartości gotowych produktów i czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem linii. Ich zadaniem jest zagwarantowanie wysokiej jakości produkcji;
 • Końcowa Weryfikacja - Sprawdzanie wszystkich produktów również pod kątem przydatności dla Klienta. Wszystkie problemy zarówno związane z hardwarem jak i softwarem powinny być wychwycone i skorygowane zanim produkt trafi na rynek. 
ETAP4: Usługi Serwisowe
Dbałość o jakość produktu nie kończy się na drzwiach fabryki. Powinien być zapewniony stały serwis i doradztwo w całym okresie stosowania rozwiązań przez użytkownika. Większość powstałych w toku użytkowania problemów jest możliwe do rozwiązania dzięki Call Center . Na wsparcie serwisowe składają się:
 • Wsparcie Techniczne - Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym i wysokiej klasy specjalistą większość problemów jest rozwiązywana telefonicznie już przy pierwszym zgłoszeniu;
 • Szybka Ścieżka Eskalacji - Problemy, których nie uda się rozwiązać są natychmiastowo przekazywane wyspecjalizowanych grup technicznych;
 • Pojedynczy Punk Koordynacji - Sekcja wsparcia powinna być skoordynowana w taki sposób aby użytkownik miał pełny dostęp do wszystkich form oferowanej pomocy.